Działanie 1.6.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. I Oś priorytetowa: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu” 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyników prac badawczo-rozwojowych, pozwalających na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest zbiornik magazynowy do substancji płynnych o pojemności 20 000 litrów. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest odpowiedzią na problem braku na rynku zbiorników wykonanych z polietylenu do magazynowania substancji płynnych o takiej pojemności, zbieżnej z pojemnością cysterny, która dostarcza do klienta zamówioną substancję. Ogólny zakres działań obejmuje zakup maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R. Do maszyn i urządzeń planowanych do zakupu w ramach projektu należą: wilgotnościomierz, gęstościomierz, plastometr, waga laboratoryjna, urządzenie rotacyjne, grubościomierz ultradźwiękowy, spektrofotometr, młyn do mielenia tworzyw sztucznych, drukarka 3D, pulweryzator. 

Wartość projektu: 2 638 414,70 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 179 778,92 złLink do strony z opublikowanym ogłoszeniem: Ogłoszenie nr 1077572 

fileSWIMER_Ogłoszenie_baza konkurencyjności 27.12.2017
fileZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę fabrycznie nowej drukarki 3D 

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę fabrycznie nowej drukarki 3D 
Do 16-04-2018 | ŁUKASZ OTREMBA SWIMER- | kujawsko-pomorskie | 

Ogłoszenie strona internetowa
 

fileOgłoszenie baza konkurencyjności
fileFormularz oferty
Skontaktuj się z nami
doradzimy, przygotujemy ofertę, zarekomendujemy dystrybutora, dostarczymy, uruchomimy inwestycję
Kontakt

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22
biuro@swimer.pl

Masz pytania? Napisz do nas: