Działanie 1.6.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. I Oś priorytetowa: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

1. Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego dwupłaszczowego, dwukomorowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego oraz AdBlue za pomocą zakupionych środków trwałych przez Łukasz Otremba SWIMER w miejscowości Toruń. Nr projektu: RPKP.01.06.02-04-0422/19” 


Firma ŁUKASZ OTREMBA SWIMER realizuje projekt pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego dwupłaszczowego, dwukomorowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego oraz AdBlue za pomocą zakupionych środków trwałych przez Łukasz Otremba SWIMER w miejscowości Toruń.” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie ŁUKASZ OTREMBA SWIMER, należącym do sektora MŚP oraz podniesienie jego konkurencyjność. Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu w postaci dwupłaszczowego, dwukomorowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego oraz AdBlue. Inwestycja stanowi odpowiedz Wnioskodawcy na zapotrzebowanie rynkowe, w tym zaspokojenie wymogów w zakresie ochrony środowiska.


Planowane efekty projektu zostały zobrazowane poniższymi wskaźnikami produktu i rezultatu:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]:1,00
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]:1,00
3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.]: 1,00
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
[zł]: 714 107,75
5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla
rynku (CI 28): 1,00
6. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]: 1,00 7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]: 3,00 8. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/ usług:
Rok 2021 - 240 000 zł
Rok 2022 - 860 000 zł
Rok 2023 - 1 240 000 zł
Rok 2024 -1 400 000 zł
Wartość ogółem projektu: 1 214 032,51 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 499 924,76 zł

 

2. Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu” 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyników prac badawczo-rozwojowych, pozwalających na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest zbiornik magazynowy do substancji płynnych o pojemności 20 000 litrów. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest odpowiedzią na problem braku na rynku zbiorników wykonanych z polietylenu do magazynowania substancji płynnych o takiej pojemności, zbieżnej z pojemnością cysterny, która dostarcza do klienta zamówioną substancję. Ogólny zakres działań obejmuje zakup maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R. Do maszyn i urządzeń planowanych do zakupu w ramach projektu należą: wilgotnościomierz, gęstościomierz, plastometr, waga laboratoryjna, urządzenie rotacyjne, grubościomierz ultradźwiękowy, spektrofotometr, młyn do mielenia tworzyw sztucznych, drukarka 3D, pulweryzator. 

Wartość projektu: 2 638 414,70 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 179 778,92 złLink do strony z opublikowanym ogłoszeniem: Ogłoszenie nr 1077572 

fileSWIMER_Ogłoszenie_baza konkurencyjności 27.12.2017
fileZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę fabrycznie nowej drukarki 3D 

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę fabrycznie nowej drukarki 3D 
Do 16-04-2018 | ŁUKASZ OTREMBA SWIMER- | kujawsko-pomorskie | 

Ogłoszenie strona internetowa
 

fileOgłoszenie baza konkurencyjności
fileFormularz oferty
Skontaktuj się z nami
doradzimy, przygotujemy ofertę, zarekomendujemy dystrybutora, dostarczymy, uruchomimy inwestycję
Kontakt

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22
biuro@swimer.pl

 

Zapraszamy także do kontaktu na:

 logo_teams.jpg   logo_skype.pngZoom-Logo.pnglogo_whatsapp.png  logo_messenger.png

Masz pytania? Napisz do nas: